prodej knih přímo od nakladatelství

nakladatelské a vydavatelské služby

Obrazové / Poklady pražských paláců

Poklady pražských paláců

Poklady pražských paláců
Poklady pražských paláců
Autor: Lubi Pořízka
Dostupnost: do 48 hodin
Doporučená cena: 599 Kč
Naše cena: 449 Kč
Sleva: 25 %
Do košíku
Jsme nakladatelství této knihy, proto ji máme skladem a můžeme nabídnout za tuto skvělou cenu.

K pražské architektuře neodmyslitelně patří palácové stavby, které vedle Pražského hradu a kostelů především určovaly vzhled města. Známý umělecký fotograf Lubi Pořízka se jim věnoval a citlivými, mnohdy unikátními záběry se snaží čtenáře alespoň ve zkratce seznámit s budovami, interiéry a sbírkami 48 nejvýznamnějších pražských paláců. Paláce byly reprezentací nejbohatší šlechty, odrazem nejen jejího bohatství, ale také politické moci, prostě jejich společenskému významu. Nelze se proto divit, že pražskému paláci věnovala šlechta nejvyšší pozornost, stavěla si svá sídla, která zpravidla tvořila součást nezcizitelného majetku (fideikomisu), za pomoci nejvíce uznávaných architektů a stavitelů. Paláce tak patří k těm nejlepším a nejhodnotnějším ukázkám architektury, jsou páteří slohového vývoje. Jejich vnitřní uspořádání a struktura, stejně jako vybavení místností dobře odrážejí dobový vkus a společenské potřeby té které doby.

Mnohdy se stavebníci ohlíželi i po architektech z jiných zemí, především z Itálie, ale i ze sousedního Rakouska, takže v Praze nalezneme významné stavby i od renomovaných vídeňských či římských umělců, stačí jen připomenout Johanna Bernarda Fischera z Erlachu či Carla Fontanu. Již od středověku, ale zvláště pak od počátků renesance lze na palácových stavbách dokumentovat i celou vývojovou linii české architektury; ostatně do palácové architektury patří také Pražský hrad, sídlo panovníka, neustále měnící svou tvář a přizpůsobující se dobovým požadavkům na kvalitu vladařského obydlí.

Zlatým věkem palácové architektury lze označit baroko, kdy také bezstarostný život vrcholí v stále četnějších radovánkách, hostinách a dalších zábavách náhle přerušených francouzskou revolucí. A třebaže i po Napoleonovu tažení dostávají některé paláce nový plášť, ztrácejí poněkud na své okázalosti ve prospěch větší dekorativní střídmosti, i když se zvětšuje jejich velikost. Mění se také stavebníci, stále více jich pochází z nově nobilitované šlechty, což ale zároveň předznamenává konec tohoto specifického architektonického typu. Nelze se proto divit, že i náš výběr končí se sklonkem 19. století.

Díky velkému pochopení všech institucí sídlících v těchto palácích vznikla obsahově bohatá a kvalitní obrazová publikace. Soubor 575 barevných fotografií vytvořených pro tuto knihu umožní Pražanům i návštěvníkům hlavního města podívat se i do těch paláců, které nejsou veřejnosti volně přístupné.

Vázaná kniha s přebalem formátu 235 x 310 mm, rozsah 356 stran je vytištěna na křídovém papíře. Tři jazykové verze (česká, anglická a německá ) textů a popisků k fotografiím usnadní všem, kteří zavítají do Prahy, důvěrně poznat toto město a jeho genia loci a dovede je i na místa, která by jinak nepoznali.


Vazba: Vázaná, formátu 235 x 310 mm, rozsah 356 stran na křídovém papíře
ISBN: 978-80-85763-34-8
© 2015 Littera - PhDr. Karel Kovařík, Úhledná 52 Brno - Nakladatelství a vydavatelství - online prodej knih